GIS & RS
 
 
نقشه برداری - سنجش از دور - سیستم های اطلاعات مکانی
 

ASTER یکی از پنج سنجنده سوار بر ماهوارۀ TERRA (چهار سنسور دیگر CERES ،MISR ،MODIS و MOPITT) است که در محدوده طیفی 52/0 تا 65/11 میکرومتر از زمین تصویربرداری می کند. در این پست DEM کل ایران با دقت متوسط ارتفاعی 20 متر (تخمین دقت در سطح اطمینان 95 درصد) و قدرت تفکیک مکانی 30 متر در قطعات یک در یک درجه تهیه شده از باندهای 3 و 4 سنجنده ASTER (باندهای Band3 Nadir view  و Band3 Backward scan) برای دانلود قرار داده شده است. البته شما خودتون هم می تونید با استفاده از نرم افزارهایی مثل ENVI یا PCI Geomatica و ... این کار رو انجام بدید. برای آشنایی با نحوه ایجاد DEM از داده های ASTER با استفاده از OrthoEngine نرم افزار PCI Geomatica اینجا کلیک کنید. دقت کنید که در استفاده از مجموعه با توجه به کاری که انجام می دهید دقت ارتفاعی و افقی را مدنظر داشته باشید و متدهای اصلاح DEM را فراموش نکنید و همچنین فایل پی دی افیه همراه رو هم مطالعه بفرمایید. برای دانلود هر کدام از سرورهای زیر را که به نظرتان بهتر سرویس می دهند انتخاب نمایید. 

دانلود از فورشیرد :

برای دانلود روی لینک ها کلیک کنید.

 

N37_to_39_E43

N27_to_39_E44

N24_to_39_E45

N25_to_39_E46

N25_to_39_E47

N25_to_40_E48

N25_to_40_E49

N25_to_40_E50

N25_to_40_E51

N25_to_40_E52

N26_to_40_E53

N25_to_40_E54

N25_to_40_E55

N25_to_40_E56

N25_to_40_E57

N25_to_40_E58

N25_to_39_E59

N25_to_39_E60

N25_to_39_E61

N25_to_39_E62

N25_to_39_E63

N31_to_39_E64

N39_E65

  بالا